Over economen en modellen

Tags:, ,

It’s the economy, stupid. En stupid voelde ik me inderdaad. Economie had ik laten vallen op school, dus toen de crisistijd aanbrak, moest ik veel lezen om het allemaal te begrijpen: ik moest leren over inflatie, lonen, hoe obligaties precies in elkaar steken, welk verschil de rentestand maakt, en wat de risico’s zijn in een monetaire unie van sterk uiteenlopende economieën.

Onmisbare kennis, niet alleen voor een politiek geëngageerd burger, maar vooral ook als stemgerechtigde. De vorige verkiezingen gingen over de economie en de volgende verkiezingen gaan ook over de economie. En alweer speelt één belangrijke vraag de hoofdrol: moeten we heel hard bezuinigen om de crisis te bestrijden of juist niet?

Eigenlijk voelde ik me nog steeds stupid want ook met al die nieuw opgedane kennis lukte het niet om die vraag te beantwoorden. Het lijkt nog steeds een kwestie van ordinaire politieke overtuiging. Ben je links? Zoals Samsom, Roemer of de kersverse premiers van Griekenland en Frankrijk, dan vindt je te hard bezuinigen dom. Ben je rechts? Zoals Merkel, Rutte, dan vindt je het uitstellen van bezuinigingen onverantwoord. Links gelooft in de theorie van Keynes. De overheid zou anticyclisch moeten uitgeven: investeren in crisistijd en in hoogconjunctuur weer bezuinigen. De rechterkant gelooft in snoeien om te groeien, en het belang van degelijke overheidsfinanciën. Althans, zo is het ongeveer samen te vatten.

Interessanter is wat er op de universiteit gebeurd. Academische economen beweren dat het vraagstuk méér is dan politiek en je wel degelijk op logische wijze één van die twee kanten kan beredeneren. Toch lijkt het tot weinig consensus te leiden. Op maandag kun je op de radio een hoogleraar Macro-economie horen vertellen hoe dom de harde bezuinigingen zijn omdat ze de economische groei in de kiem smoren. Op dag 2 sla je een krant open waar een andere hoogleraar bijna het tegenovergestelde beweert. De beweringen worden in beide gevallen ondersteund door hypercomplexe modellen waarin hele intelligente mensen de waarheid zo goed mogelijk hebben geprobeerd na te bootsen. Natuurlijk is een economisch model niet optimaal, aangezien ze alleen kunnen uitgaan van rationeel gedrag en alleen tot op zekere hoogte imperfectie van markten kunnen weergeven. Toch valt er weinig aarzeling te bespeuren bij de economen. Er zijn er maar weinig die lijken te twijfelen over hoe de overheid zich dient te gedragen in tijden van crisis, ook al faalden de macro-economische modellen die tot nu toe structureel om welke crisis dan ook te voorspellen.

Ik concludeer dan ook, dat de vraag of je moet bezuinigen in tijden van crisis, of juist moet investeren, vooral een politiek vraagstuk is. Een vraagstuk dat ik dus best hier, zonder bachelor economie, zonder te verwijzen naar modellen of wetenschappelijke publicaties, met alleen mijn boerenverstand, mag beantwoorden.

Ben ik Keynes of anti-Keynes? Anti-Keynes dus. Misschien werkt anticyclisch uitgeven op korte termijn om de economie te stimuleren. Maar daarna moet er ook weer bezuinigd worden. Keynes’ medicijn werkt alleen als het langdurig en consistent wordt toegediend. Maar helaas zijn we een democratie. Die democratie maakt langdurig consistent economisch beleid bijna per definitie onmogelijk.

Maar vooral ben ik ervan overtuigd dat de economie pas weer echt groeit als de consumenten weer genoeg vertrouwen hebben om huizen te kopen en keukens en auto’s en vakanties. En consumenten in de Verenigde Staten krijgen misschien vertrouwen van een regering met een gat in de hand, maar Nederlanders geven om financiële degelijkheid. Een regering die orde op zaken stelt, betaalt niet alleen minder rente, maar boezemt uiteindelijk ook meer vertrouwen in.

Maar ik realiseer me dat er vast een intelligent economisch model te ontwerpen is, dat mijn bewering volstrekt onderuit kan halen. Uiteindelijk blijven we allemaal een beetje stupid.

Onzichtbare despoot

Tags:, ,

Niemand weet wie de “financiële markten” zijn, maar één ding is zeker. Het is de hoofdrolspeler, de boeman van de eurocrisis. Als een onzichtbare despoot regeert de markt per rente-decreet, stuurt hele regeringen weg, dwingt tot belastingverhogingen, loonmatigingen en bezuinigingen. De dag na de Spaanse verkiezingen is er maar één oordeel dat echt telt, de markt. Die hield zijn duim naar beneden. Onverbiddelijk.

Gelukkig kan de invloed van de markt goed beperkt worden. Een regering is er alleen van afhankelijk als het structureel meer geld uitgeeft dan het binnenhaalt aan belastingen of als het de markt nog heel veel geld verschuldigd is. Een land dat niet zoveel schuld heeft of maakt, mag gewoon zelf beslissen over zijn financiële beleid en mag gewoon zelf een regering uitkiezen. Fijn.

Als het aan Cohen en Plassterk had gelegen had de markt nog een beetje extra invloed in Nederland gehad. Eindeloos hebben ze geroepen dat Rutte “de economie kapot bezuinigt” en enigszins triomfantelijk verschenen ze vorige week op televisie toen de economie ook daadwerkelijk bleek te zijn gekrompen afgelopen kwartaal. Dat was niet gebeurd onder PvdA bestuur. Die geven meer om groei dan om schuld. Schuld is namelijk niet zo’n probleem als je elk jaar rijker wordt. Dan los je makkelijker af en hoef je minder rente te betalen.

Maar “uit je schuld groeien” is een redelijk riskante strategie gebleken. Een strategie die nog werkte toen de economische groei voornamelijk afhankelijk was van de acties van het Haagse financiële beleid en niet zomaar in elkaar kon klappen door oorzaken die buiten de Nederlandse invloedssfeer lagen. De Amerikaanse huizenmarkt bijvoorbeeld. Of het concurrerend vermogen van je zuidelijke eurovriendjes.

Nu verschijnt deel 2 van de crisis in beeld en zijn er twee mogelijkheden. Of we lenen nog wat extra bij op de markt om te investeren. En hopen dat die namaak economische groei échte economische groei wordt zodat je de leningen die je moest afsluiten ook ooit kan aflossen. Of je speelt op zeker, organiseert extra bezuinigingen, dempt het gat in je begroting en houdt de invloed van de markt zover mogelijk buiten de deur.