Overzicht opdrachtgevers 2019

Jaarlijks post ik een overzicht van de verschillende opdrachtgevers en sectoren waar ik betaald werk voor heb gedaan in het afgelopen jaar. Sinds 2017 ben ik zelfstandig gevestigd en neem naast het schrijven en wetenschap ook met regelmaat betaalde opdrachten aan voor verschillende organisaties. Ik vind het belangrijk om transparant te zijn over die werkzaamheden.

Hieronder vind je een lijst met al mijn opdrachtgevers uit 2019 en een taartdiagram met het aandeel van elke sector in mijn omzet. Ik heb alle opdrachten naar eigen inzicht gecategoriseerd. Achter elke naam van de opdrachtgevers zet ik in haakjes tot welke categorie ik die reken.

Food policy network (industrie)
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (zorg)
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (onderwijs)
Zorg- en Welzijnsorganisatie Accare (zorg)
Prometheus (boeken)
Netwerk Mediawijsheid (onderwijs)
Nederlandse Biotechnologie Vereniging (industrie)
College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (overheid)
De Correspondent (stukken/columns)
Niels Stensen Fellowship (wetenschappelijke instellingen)
Food Service Network (industrie)
Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht (wetenschappelijke instellingen)
European Conference Personalized Nutrition & Health (industrie)
Labtechnology beurs (industrie)
Jong E&L (ministerie EZK, overheid)
Nationaal comite 4 en 5 mei (media)
Brainwash (media)
NVZ Stoffendag (industrie)
Ministerie EZK (overheid)
AVRO/Tros (Kelder & Co, media)
NRC media (stukken/columns)
AMBO Anthos (boeken)
onderwijsraad (overheid)