Overzicht opdrachtgevers 2021

Bij deze weer een update van de betaalde opdrachten die ik heb uitgevoerd in het voorgaande jaar. Ik geef een overzicht van alle organisaties waar ik een opdracht voor deed. In 2021 gingen mijn opdrachten buiten de media (dus bedrijfsleven, onderwijs, zorg etc) altijd om spreken of leiding geven aan een gesprek/debat. Ik gaf een aantal keren college. Daarnaast genereer ik omzet met mijn columns voor NRC en bijdrages aan televisie, radioprogramma´s of podcasts. Media heeft net als in 2020 een groter aandeel in mijn omzet (de helft ipv een derde). Gezien het relatief matige coronajaar waren er weinig bijeenkomsten.

Naast een overzicht van de opdrachtgevers doe ik een poging deze organisaties te categoriseren om inzicht te geven naar het aandeel van elke categorie in mijn omzet. Dat is niet zo eenvoudig. Zo sprak ik vorig jaar bij een aantal artsenorganisaties maar vind dat die bij verschillende categorien horen voor mezelf. De KNVM/NVMM schaar ik onder ‘onderzoek’ (omdat ik met mijn onderzoek onder de vereniging van de KNVM val) ondanks dat het hier ook om de medisch microbiologen gaat (dus ‘zorg’). De NOV (orthopedenvereniging) en de KAMG (Artsen Maatschappij en Gezondheid) zijn wat mij betreft meer ‘zorg’ terwijl de Nederlandse Vereniging Farmacologie en Geneeskunde toch weer ‘bedrijfsleven’ is vanwege de farmaceutische industrie die daar logischerwijs een belangrijk aandeel in heeft. Ik hoop dat jullie mijn redenering hier kunnen volgen. Achter elke opdrachtgever zet ik de categorie waar ik hen in heb geplaatst.

Ook in 2021 was ik gastonderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast voorzitter van Stichting crispatus. Met de stichting traden wij in 2021 toe tot een consortium met de bedrijven Yoni, Baseclear, Winclove probiotics en de Vrije Universiteit om te werken aan vaginale probiotica. (zie www.crispatus.org) In 2021 kende Health Holland / ZonMW ons een subsidie-aanvraag toe vanuit het Citizen Science voor Gezondheid en Zorg-programma. Meer informatie hierover volgt in de update 2022, want dan begint dit project pas.

 • AVRO-Tros (media)
 • Category&Trade (bedrijfsleven)
 • CITO (onderwijs)
 • De Correspondent (media)
 • DICA (zorg)
 • EO (media)
 • Hogeschool Utrecht (onderzoek/onderwijs)
 • Human Factor TV (media)
 • Hyphen projects (bedrijfsleven)
 • KAMG (zorg)
 • Katholiek Vrouwendispuut (maatschappelijke organisaties)
 • KNVM/NVMM (onderzoek/onderwijs)
 • Nederlands Instituut voor de Publieke Veiligheid (onderzoek)
 • Nederlands Orthopedie Vereniging (zorg)
 • Nederlandse Vereniging Farmacologische Geneeskunde (bedrijfsleven)
 • NRC media
 • NTR (media)
 • Pilot Studio (media)
 • Plusmarkt (bedrijfsleven)
 • Skyhigh TV (media)
 • Tonny media
 • TOPX vrouwennetwerk (bedrijfsleven)
 • UMC Utrecht (onderzoek/onderwijs)
 • Universiteit Utrecht (onderzoek/onderwijs)
 • Vereniging Farma & Recht (bedrijfsleven)
 • VNFKD (bedrijfsleven)
 • Wageningen Universiteit (onderzoek/onderwijs)
 • WNL (media)

Overzicht opdrachtgevers 2020

Ik ben ZZP’ er en verdien naast mijn columns en artikelen ook geld met lezingen en voorzitterschappen. In het kader van de transparantie voorzie ik u graag van een overzicht van mijn opdrachtgevers. Net als voorgaande jaren laat ik de lijst zien van organisaties voor wie ik betaalde opdrachten/optredens heb gedaan of boeken aan heb verkocht, of royalties van heb ontvangen. Tussen haakjes de categorie waartoe ik deze opdrachtgever heb gerekend. Daarnaast laat ik met een spuuglelijk taartdiagram zien welk aandeel elk van deze sectoren in mijn volledige omzet heeft.

Vorig jaar kromp de omzet aanzienlijk, dat is de reden dat schrijven en media een wat groter aandeel hebben dan voorgaande jaren.

AVROTROS (EenVandaag, DrKelder&Co, media)
De Balie (media)
De Correspondent (schrijven)
EO (Dit Is De Dag, media)
EU Specialty Food Ingredients (bedrijfsleven)
EY (bedrijfsleven)
Gut Club (Amsterdams Gastroenterologisch Genootschap, zorg)
Human Factor TV (Talkshow M, media)
Meattech (bedrijfsleven)
NBBU (bedrijfsleven)
NRC media (schrijven)
NWO (onderwijs&onderzoek)
Pilot Studio (Jinek, media)
Plantum (bedrijfsleven)
REMIS+ (bedrijfsleven)
Rettenmaier (bedrijfsleven)
Stichting Lira (schrijven)
Talpa Entertainment (5 uur show, media)
TNO (bedrijfsleven)
TVBV (Op1, media)
V&VN Research professionals (zorg)
Veen Bosch & Keuning Uitgevers Groep (schrijven)
Verus (essay Onderwijsraad, onderwijs)
Vrije Universiteit (onderwijs)
Zorgnet-Icuro (zorg)

Overzicht opdrachtgevers 2019

Jaarlijks post ik een overzicht van de verschillende opdrachtgevers en sectoren waar ik betaald werk voor heb gedaan in het afgelopen jaar. Sinds 2017 ben ik zelfstandig gevestigd en neem naast het schrijven en wetenschap ook met regelmaat betaalde opdrachten aan voor verschillende organisaties. Ik vind het belangrijk om transparant te zijn over die werkzaamheden.

Hieronder vind je een lijst met al mijn opdrachtgevers uit 2019 en een taartdiagram met het aandeel van elke sector in mijn omzet. Ik heb alle opdrachten naar eigen inzicht gecategoriseerd. Achter elke naam van de opdrachtgevers zet ik in haakjes tot welke categorie ik die reken.

Food policy network (industrie)
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (zorg)
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (onderwijs)
Zorg- en Welzijnsorganisatie Accare (zorg)
Prometheus (boeken)
Netwerk Mediawijsheid (onderwijs)
Nederlandse Biotechnologie Vereniging (industrie)
College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (overheid)
De Correspondent (stukken/columns)
Niels Stensen Fellowship (wetenschappelijke instellingen)
Food Service Network (industrie)
Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht (wetenschappelijke instellingen)
European Conference Personalized Nutrition & Health (industrie)
Labtechnology beurs (industrie)
Jong E&L (ministerie EZK, overheid)
Nationaal comite 4 en 5 mei (media)
Brainwash (media)
NVZ Stoffendag (industrie)
Ministerie EZK (overheid)
AVRO/Tros (Kelder & Co, media)
NRC media (stukken/columns)
AMBO Anthos (boeken)
onderwijsraad (overheid)

Opdrachtgevers overzicht 2018

Naast microbioloog, schrijver en columnist ben ik ook gewoon ondernemer. Ik verdien geld met lezingen en optredens voor allerlei organisaties. Ik vind het belangrijk om inzicht te geven in de verschillende bronnen van inkomsten en hoeveel van het totaal uit verschillende industrieën afkomstig is.

Ik heb alle opdrachten naar eigen inzicht gecategoriseerd. Voor een optreden onder de categorie ziekenhuizen en artsengezelschappen werd er één bedrag via een farmaceutisch bedrijf overgemaakt, dat reken ik onder “ziekenhuizen/artsen”. Boeren van NL laat ik onder “landbouw” vallen, ook al is het in samenwerking met Rabobank. Bij andere twijfelgevallen kies ik voor de categorie “bedrijfsleven”, zoals bij Grip op je Vermogen, (georganiseerd door ING en Elsevier Weekblad), of opdracht voor Huis van de Voeding, (samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten). Alle bedragen zijn exclusief BTW, exclusief reiskosten en exclusief de administratiekosten van boeking- en sprekersbureaus.

Duidelijk is dat columns en boeken net als vorig jaar ongeveer éénderde van mijn inkomsten vormen. Afgelopen jaar heb ik wel meer lezingen en optredens gedaan voor bibliotheken, stichtingen en universiteiten. Ik ontving ook een ZEZ-uitkering van het UWV.

Agrifirm
AMBO Anthos
Amsterdamse Onderwijsgala
AVROTROS
Bibliotheek Eemland Woudenberg
Bibliotheek Den Bosch
Bibliotheek Deventer
Bibliotheek Eindhoven
Boeren van NL (Rabobank)
CITO
Congres Experimentele Plantwetenschappen
CPNB
Dr Falk Pharma Benelux (nascholing gastro-enterologen)
Erasmus MC
Food Policy netwerk
Grip op je Vermogen (ING/Elsevier)
HAN Hogeschool
Human Factor TV (programma “M”)
IFFI netwerk
Lira
LTO Noord afdeling Zuid Twente en West Twente
NCV/NAV/NVZ
Nederlandse vereniging voor radiotherapie en oncologie
NIBI
NRC
Prometheus
Reframing studio
Rijksuniversiteit Groningen
Seed Valley
Spaarne Gasthuis
St. Anthoniusziekenhuis
Tradelio groep
TU Eindhoven
TUA West
Unilever
Universiteit Utrecht
Universiteit Wageningen
Universiteitsmuseum Groningen
Voedingsdagen kinderartsen
Willem Drees stichting

Mijn opdrachtgevers 2017

Bij deze presenteer ik een overzicht van alle opdrachtgevers waar ik in 2017 voor heb gewerkt. Ook laat ik een taartdiagram zien met het deel van mijn totale inkomsten dat uit de verschillende categorieën komt (waar ik de opdrachtgevers naar eigen inzicht in heb ingedeeld). Ik doe dit omdat ik naast schrijver, columnist en wetenschapper ook ondernemer ben. Dat betekent dat ik leef van mijn column en spreekbeurten voor verschillende organisaties. Aangezien die organisaties met regelmaat belang hebben bij de onderwerpen waar ik over schrijf, leek het me goed om inzicht te geven in waar mijn inkomsten zoal vandaan komen. Ik ben er zelf van overtuigd dat geen van deze organisaties mij “gekocht” heeft, en heb mij ook negatief uitgelaten over sommigen. Toch weet ik dat mijn perspectief nogal subjectief is dus ik wilde dat oordeel graag aan lezers zelf overlaten.

Een aantal opmerkingen: de absolute bedragen houd ik graag voor mezelf, net als de naam van de privépersoon op wiens feestdag ik mocht spreken (wat een groot genoegen was). Voor de boeken die ik verkocht aan organisaties heb ik de inkoopkosten afgetrokken. Voor de spreekbeurten heb ik het bedrag voor het sprekersbureau afgetrokken. Dit is het overzicht van 2017, ik wil graag jaarlijks zo’n overzicht presenteren.

Tot slot een opmerking over de Stichting “Band en Milieu”. Nadat mijn column over kunstgraskorrels was verschenen in NRC werd ik benaderd door deze Stichting met de vraag of ik een foto kon aanleveren omdat zij de tekst van mijn column in hun nieuwsbrief wilden verspreiden. Ik heb toen gezegd dat dat niet kosteloos kon en zij antwoordden dat ik een factuur mocht sturen, wat ik deed. Ik rekende hetzelfde bedrag als ik per column van NRC krijg. Een paar weken later belden ze weer met de vraag of ik weer een column aan het onderwerp kon wijden, en dat ik dan weer een factuur mocht sturen voor het dubbele bedrag. Dat heb ik geweigerd. De NRC column over kunstgraskorrels schreef ik destijds voordat ik het geld had aangenomen, maar achteraf voelt het toch verkeerd om geld te hebben geaccepteerd omdat zij direct belang hadden bij de inhoud.

opdrachtgevers 2017
Abbvie BV (dermatologie congres)
Albert Heijn
Amerpodia (De Rode Hoed)
Arysta
Aviko B.V.
Bibliotheek Den Haag
Bibliotheek Drunen-Heusden-Vlijmen
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
BKB
Bluebird Publishers (Prophyta)
BNNVARA
Boekhandel Het Leesteken
De Balie
Food Cabinet
Friesland Campina
IFFI Ingredients
ILVO PLANT
Jonge Academie (KVAB)
KHMW
LTO Noord
Ministerie van EZ
NAK tuinbouw
Network for Food Experts
NRC
Oudervereniging Balans
Plantum
privé-feest
Rotary
Scripps
SCW (cursus wetenschapsjournalistiek)
Stichting Band en Milieu
Stichting Brainwash
Stichting Noord Oost Brabantse bibliotheken
Stichting Themater
TU Delft
UMC Utrecht
Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek
VNO-NCW (Bilderbergconferentie)
VPRO
Zeelandia Nederland
Zorginstituut Nederland


opdrachtgevers 2017 taartdiagram