Overzicht opdrachtgevers 2020

Ik ben ZZP’ er en verdien naast mijn columns en artikelen ook geld met lezingen en voorzitterschappen. In het kader van de transparantie voorzie ik u graag van een overzicht van mijn opdrachtgevers. Net als voorgaande jaren laat ik de lijst zien van organisaties voor wie ik betaalde opdrachten/optredens heb gedaan of boeken aan heb verkocht, of royalties van heb ontvangen. Tussen haakjes de categorie waartoe ik deze opdrachtgever heb gerekend. Daarnaast laat ik met een spuuglelijk taartdiagram zien welk aandeel elk van deze sectoren in mijn volledige omzet heeft.

Vorig jaar kromp de omzet aanzienlijk, dat is de reden dat schrijven en media een wat groter aandeel hebben dan voorgaande jaren.

AVROTROS (EenVandaag, DrKelder&Co, media)
De Balie (media)
De Correspondent (schrijven)
EO (Dit Is De Dag, media)
EU Specialty Food Ingredients (bedrijfsleven)
EY (bedrijfsleven)
Gut Club (Amsterdams Gastroenterologisch Genootschap, zorg)
Human Factor TV (Talkshow M, media)
Meattech (bedrijfsleven)
NBBU (bedrijfsleven)
NRC media (schrijven)
NWO (onderwijs&onderzoek)
Pilot Studio (Jinek, media)
Plantum (bedrijfsleven)
REMIS+ (bedrijfsleven)
Rettenmaier (bedrijfsleven)
Stichting Lira (schrijven)
Talpa Entertainment (5 uur show, media)
TNO (bedrijfsleven)
TVBV (Op1, media)
V&VN Research professionals (zorg)
Veen Bosch & Keuning Uitgevers Groep (schrijven)
Verus (essay Onderwijsraad, onderwijs)
Vrije Universiteit (onderwijs)
Zorgnet-Icuro (zorg)

Comments are closed.